Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

Algemene competenties

De trainer vindt het een uitdaging om uit te gaan van de leerbehoefte van de deelnemer.
De trainer weet om te gaan met veel verschillende leerwensen en niveauverschillen.
De trainer is in staat om tijdens de lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt te integreren.
De trainer houdt overzicht om de individuele cursist binnen de beschikbare tijd de examens te laten halen.
De trainer geeft aan wanneer examens moeten worden aangevraagd per cursist.

Algemene kwalificaties

  • Lesbevoegdheid
  • Post hbo NT2 / certificering NT2
  • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
  • Liefst recente kennis van de arbeidsmarkt
  • Kennis van KNM

Voor alfabetisering: relevante ervaring

Didactiek

De trainer is in staat om de methode Nieuwe Start! gedifferentieerd in te zetten. Elke deelnemer kan in zijn eigen tempo en niveau de methode gebruiken om zijn taalniveau zo optimaal mogelijk te verhogen.
De trainer legt accenten in de niet beheerste lesstof per cursist n.a.v. de gemaakte tussentoetsen aan het eind van elk thema.

Groepsmanagement

De trainer kan het programma zo neerzetten dat alle deelnemers aan het werk zijn, voldoende instructie krijgen en in het eigen tempo verder kunnen.
De trainer weet overzicht te houden, en kan de deelnemer prikkelen om zo goed mogelijk zich bezig te houden met de taal en de onderwerpen die daarbij horen.
De trainer weet de deelnemer ook in de thuissituatie te motiveren bezig te zijn met de Nederlandse taal.
De trainer houdt elk dagdeel per cursist het individuele leerplan bij en bespreekt dit kort met de cursist.

Pedagogiek

De trainer zorgt voor een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat.
De trainer stimuleert de deelnemers om onderwerpen waar ze mee bezig zijn te onderzoeken.
De trainer draagt zorg voor een goede borging van opgedane kennis en stimuleert de deelnemers tot actie en het toepassen van de opgedane kennis.

Persoonlijke ontwikkeling en reflectie

De trainer staat open voor suggesties vanuit Alsare academie.
De trainer vindt het geen probleem dat zijn lessen regelmatig bezocht en beoordeeld worden door medewerkers van Alsare academie.
De trainer maakt tijd vrij om de lesobservaties met de observator te bespreken.
De trainer maakt tijd vrij om minimaal 2 keer per jaar een functioneringsgesprek te voeren met zijn opdrachtgever.
De trainer onderschrijft en draagt de visie van de organisatie uit en zorgt ervoor dat deze visie in alle lessen terug te vinden is.
De trainer is een netwerker en begrijpt het belang van samenwerking met de organisaties waar de deelnemer mee te maken heeft/krijgt.

Snel meer weten?

Wilt u meer weten? Ontvang onze brochure met alle nuttige informatie.

Meer informatie

Gratis intake & direct starten op weg naar werk

U kunt zich aanmelden voor de gratis intake. Na de intake en het tekenen van het contract start u direct met uw cursus.

Lees meer

Bel direct voor een afspraak

(085) 747 00 67

Contact

Alsare academie
Linker Rottekade  292 unit 4.01
3034 CV Rotterdam
T: (085) 747 00 67

blik-op-werk