Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

Ieder mens ontwikkelt zich al doende

De moderne samenleving, multicultureel van aard en gericht op kennis en kunde, is nadrukkelijker dan ooit in transitie en dat stelt hoge eisen aan iedereen die wil deelnemen aan deze samenleving. De voorwaarde voor een duurzaam en succesvol functioneren in deze samenleving is dan ook een voortdurende ontwikkeling van competenties, continu leren en doen.

“Wat we moeten leren doen, leren we al doende”

Aristoteles

Samen studeren

Onze Missie

De Alsare academie maakt latent talent manifest
Door het aanbieden van een breed palet aan trainingen op het gebied van taalverwerving, inburgering en oriëntatie op de samenleving levert de Alsare academie een zinvolle en onderscheidende bijdrage aan deze voortdurende ontwikkeling van competenties. De ontwikkeling van de aanwezige talenten en kwaliteiten van ieder individu staat hierbij centraal en vormt het startpunt voor een duurzaam en succesvol functioneren in onze moderne snel veranderende samenleving.

Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

Alsare academie

De basis van een goede samenwerking is vertrouwen. U kunt erop vertrouwen dat u bij de Alsare academie de beste docenten en begeleiding krijgt. De Alsare academie helpt u om de lening bij DUO aan te vragen. U kunt al tijdens de cursus kennismaken met werken en onderwijs in Nederland.

Snel meer weten?

Wilt u meer weten? Ontvang onze brochure met alle nuttige informatie.

Meer informatie

Gratis intake & direct starten op weg naar werk

U kunt zich aanmelden voor de gratis intake. Na de intake en het tekenen van het contract start u direct met uw cursus.

Lees meer

Bel direct voor een afspraak

(085) 747 00 67

Contact

Alsare academie
Linker Rottekade  292 unit 4.01
3034 CV Rotterdam
T: (085) 747 00 67

blik-op-werk