Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

Met een diploma Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) kunt u laten zien dat u voldoende Nederlands kent om in Nederland te kunnen werken of studeren. U kunt een diploma Staatsexamen NT2 ook gebruiken voor inburgering en voor het aanvragen van naturalisatie (een Nederlands paspoort) of een permanente verblijfsvergunning.

Docent voor de klas

De intake
Het hele traject van het Staatsexamen begint bij de intake. Als u zich bij de Alsare academie aanmeldt, wordt u binnen vijf werkdagen uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake neemt de trajectbegeleider een aantal toetsen bij u af. Daarmee wordt uw startniveau taal en ook uw leersnelheid bepaald. Aan het eind van de intake wordt dit met u besproken. U krijgt dan een trajectadvies en een offerte voor het inburgeringstraject.
Als u akkoord bent met deze offerte dan tekent U een contract, waarna het traject snel start.
De Alsare academie kan u uiteraard helpen bij het regelen van de lening bij DUO.

De start
U start na het tekenen van het contract binnen twee weken, of later als u dat wenst. Tijdens het begin van de cursus leert u met de methodiek en in de e-learning te werken, daarnaast krijgt u ook uw individuele leerplan.

Er zijn twee examenprogramma’s. U kiest één van deze programma’s:
• Programma I, op taalniveau B1/2F, als u wilt werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4;
• Programma II, op taalniveau B2/3F, als u wilt werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit.

De cursus
U gaat 4 dagdelen per week naar de groepsles. In de groepsles leert u de vaardigheden die nodig zijn om het inburgeringsexamen te halen in de tijd die afgesproken en vastgelegd is in het cursuscontract .
Daarnaast werkt u in de digitale leeromgeving aan uw persoonlijke programma. U moet dit ook thuis doen en u krijgt daarvoor een laptop ter beschikking.
Na elke module maakt u een tussenexamen. U weet dan precies waar u nog aan moet werken. Uw docent helpt u altijd om problemen te voorkomen.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U maakt thuis en in de les opdrachten. Het resultaat in het portfolio stuurt de docent samen met u naar DUO. DUO beoordeelt uw portfolio en nodigt u uit voor een examengesprek (assessment). Dit gesprek oefent de docent met u in de lessen ONA.
Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig?
Dan hoeft u alleen het Staatsexamen NT2 te doen. Als u slaagt, krijgt u het NT2-diploma. U bent dan ingeburgerd.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
In de methodiek zit ook de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij. U wordt goed voorbereid om ook dit examen te halen.
Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig?
Dan hoeft u alleen het Staatsexamen NT2 te doen. Als u slaagt, krijgt u het Staatsexamen NT2-diploma. U bent dan ingeburgerd.

Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig?
Dan hoeft u alleen het Staatsexamen NT2 te doen. Als u slaagt, krijgt u het Staatsexamen NT2-diploma. U bent dan ingeburgerd.

Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig?
Dan doet u naast het Staatsexamen NT2 nog twee examens. Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Begeleiding
Bij de Alsare academie krijgt u veel persoonlijke begeleiding. Uw trajectbegeleider begeleidt u bij het maken van opdrachten en zaken van persoonlijke aard.
Uw docent zorgt dat u de Nederlandse taal zo goed leert, dat u het Staatsexamen haalt in de tijd die afgesproken is.
De speciale ONA-docent zorgt dat u optimaal voorbereid bent om het ONA-examen te halen.

Examentraining
Als u tussenexamens gehaald hebt en aan het eind van de cursus bent gekomen, kunt u starten met een examentraining. U kunt dan veel voorbeeldexamens maken, die u helpen om te slagen voor het echte examen.

Succesgarantie
Door minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn en uw huiswerkopdrachten te maken, garandeert de Alsare academie een optimaal resultaat.

Snel meer weten?

Wilt u meer weten? Ontvang onze brochure met alle nuttige informatie.

Meer informatie

Gratis intake & direct starten op weg naar werk

U kunt zich aanmelden voor de gratis intake. Na de intake en het tekenen van het contract start u direct met uw cursus.

Lees meer

Bel direct voor een afspraak

(085) 747 00 67

Contact

Alsare academie
Linker Rottekade  292 unit 4.01
3034 CV Rotterdam
T: (085) 747 00 67

blik-op-werk

Woont en/of werkt u op de noordoever van Rotterdam? Wilt u uw Nederlandse taal verbeteren?

Meld u zich dan nu aan! De taalcursus is GRATIS!

Klik hier om u in te schrijven