Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

Het hele traject van de inburgering begint bij de intake. Als u zich bij de Alsare academie aanmeldt, wordt u binnen vijf werkdagen uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake neemt de trajectbegeleider een aantal toetsen bij u af. Daarmee wordt uw startniveau taal en ook uw leersnelheid bepaald. Aan het eind van de intake wordt dit met u besproken. U krijgt dan een trajectadvies en een offerte voor het inburgeringstraject.
Als u akkoord bent met deze offerte dan tekent u uw contract, waarna het inburgeringstraject snel start.
De Alsare academie kan u uiteraard helpen bij het regelen van de lening bij DUO.

Studeren achter de laptop

De start
U start na het tekenen van het contract binnen twee weken, of later als u dat wenst. Tijdens het begin van de cursus leert u met de methodiek en in de e-learning te werken, daarnaast krijgt u ook uw individuele leerplan.

De cursus
U gaat 4 dagdelen per week naar de groepsles. In de groepsles leert u de vaardigheden die nodig zijn om het inburgeringsexamen te halen in de tijd die afgesproken en vastgelegd is in het cursuscontract.
Daarnaast werkt u in de digitale leeromgeving aan uw persoonlijke programma. U moet dit ook thuis doen en u krijgt daarvoor een laptop ter beschikking.
Na elke module maakt u een tussenexamen. U weet dan precies waar u nog aan moet werken. Uw docent helpt u altijd om problemen te voorkomen.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U maakt thuis en in de les opdrachten. Het resultaat in het portfolio stuurt de docent samen met u naar DUO. DUO beoordeelt uw portfolio en nodigt u uit voor een examengesprek (assessment). Dit gesprek oefent de docent met u in de lessen ONA.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
In de methodiek zit ook de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij. U wordt goed voorbereid om ook dit examen te halen.

Begeleiding
Bij de Alsare academie krijgt u veel persoonlijke begeleiding. Uw trajectbegeleider begeleidt u bij het maken van opdrachten en zaken van persoonlijke aard.
Uw docent zorgt dat u de Nederlandse taal zo goed leert, dat u het inburgeringsexamen haalt in de tijd die afgesproken is.
De speciale ONA-docent zorgt dat u optimaal voorbereid bent om het ONA-examen te halen.

Examentraining
Als u tussenexamens gehaald hebt en aan het eind van de cursus bent gekomen, kunt u starten met een examentraining. U kunt dan veel voorbeeldexamens maken, die u helpen om te slagen voor het echte examen.

Succesgarantie
Door minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn en uw huiswerkopdrachten te maken, garandeert de Alsare academie een optimaal resultaat.

Netherlands United Kingdom Eritrea Arabic

Alsare academie

De basis van een goede samenwerking is vertrouwen. U kunt erop vertrouwen dat u bij de Alsare academie de beste docenten en begeleiding krijgt. De Alsare academie helpt u om de lening bij DUO aan te vragen. U kunt al tijdens de cursus kennismaken met werken en onderwijs in Nederland.

Snel meer weten?

Wilt u meer weten? Ontvang onze brochure met alle nuttige informatie.

Meer informatie

Gratis intake & direct starten op weg naar werk

U kunt zich aanmelden voor de gratis intake. Na de intake en het tekenen van het contract start u direct met uw cursus.

Lees meer

Bel direct voor een afspraak

(085) 747 00 67

Contact

Alsare academie
Linker Rottekade  292 unit 4.01
3034 CV Rotterdam
T: (085) 747 00 67

blik-op-werk